Strain Gauges P11-FA-05-120-11, 0.5mm

P11-FA-05-120-11

New

Strain gauge đơn hướng, đa dụng được dùng cho các thí nghiệm đo ứng ứng suất, biến dạng...Các thông số cơ bản 120 Ohm, gauge length 0.5mm. Phục vụ thí nghiệm đo biến dạng của buloong

More details

(+84)838.123.009

Strain gauge đơn hướng, đa dụng  được dùng cho các mục đích đo ứng ứng suất, biến dạng của vật thể theo một hướng xác định trước. Loại strain gauge này có thể dùng với các vật liệu kim loại, bê tông hạt nhỏ, đá...

6 other products in the same category:

Accessories