Điện trở chính xác cao 0.1% - R120

New

45.000 ₫

45.000 ₫ per 1