Strain gauge KC-70-120-A1-11, 70mm

KC-70-120-11

New

Strain gauge được dùng để đo ứng suất/biến dạng trên kết cấu bê tông, chiều dài gauge 70mm, điện trở 120 Ohm.

(+84)838.123.009

This product is not sold individually. You must select at least 10 quantity for this product.