Phoenix hercules 3000kN (300 Tf)

HCL-3000

New

Máy nén bê tông 3000kN được sản xuất theo chuẩn iso 9001, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các tiêu chuẩn phổ biến (ASTM, TCVN).

  • Model HCL-3000
  • Lực nén 3000kN

125.000.000 ₫

240.000.154 ₫ per 2