TML (Japan)

Strain gauge product of TML-Japan

TML (Japan) There are 7 products.

Showing 1 - 7 of 7 items
 • 0 ₫

  (+84)838.123.009
  In Stock
 • 125.000 ₫
  Sale!
 • 0 ₫

  Strain gauge được dùng để đo ứng suất/biến dạng trên kết cấu bê tông, chiều dài gauge 5mm, điện trở 120 Ohm.

  (+84)838.123.009
  In Stock
 • 0 ₫

  Strain gauge đơn hướng, đa dụng được dùng cho các thí nghiệm đo ứng ứng suất, biến dạng...Các thông số cơ bản 120 Ohm, gauge length 0.5mm. Phục vụ thí nghiệm đo biến dạng của buloong

  (+84)838.123.009
  In Stock
 • 0 ₫

  Strain gauge đơn hướng,  đa dụng  được dùng cho các thí nghiệm đo ứng ứng suất, biến dạng...Các thông số cơ bản 120 Ohm, gauge length 2mm. Phục vụ thí nghiệm đo biến dạng của Buloong.

  (+84)838.123.009
  In Stock
 • 0 ₫

  Strain gauge đơn hướng,  đa dụng  được dùng cho các thí nghiệm đo ứng ứng suất, biến dạng...Các thông số cơ bản 120 Ohm, gauge length 2mm. Phục vụ thí nghiệm đo biến dạng của Buloong.

  (+84)838.123.009
  In Stock
 • 0 ₫

  (+84)838.123.009
  In Stock
Showing 1 - 7 of 7 items