Điện trở chính xác cao 0.1%-R2000

R2000

New

65.000 ₫

65.000 ₫ per 1