Điện trở chính xác cao 0.1%-R680

R680

New

60.000 ₫

60.000 ₫ per 1