Điện trở chính xác cao 0.1%-R230

R230

New

50.000 ₫

50.000 ₫ per 1