Điện trở chính xác cao 0.1%-R150

R150

New

45.000 ₫

45.000 ₫ per 1