Strain gauges FLA-5-11, 5mm

FLA-5-11

New

Strain gauge được dùng để đo ứng suất/biến dạng trên kết cấu bê tông, chiều dài gauge 5mm, điện trở 120 Ohm.

More details

(+84)838.123.009

Strain gauge được dùng để đo ứng suất/biến dạng trên kết cấu bê tông, chiều dài gauge 5mm, điện trở 120 Ohm. Loại strain gauge này được dùng phổ biến nhất trong thí nghiệm đo biến dạng công trình.

6 other products in the same category:

Accessories